Leopoldsburg telt intussen meer dan 15.000 inwoners. Dat heeft de gemeente grotendeels te danken aan haar moderne maar toch groene karakter. Wouter Beke verwelkomt graag nieuwe Leopoldsburgers, en maakt dan ook al jaren een prioriteit van het woonaanbod in de gemeente. Daarbij zet het gemeentebestuur ook in op wonen aan het water, zoals in De Kom.

“De aanwezigheid van water creëert een unieke sfeer en zorgt voor nieuwe impulsen voor de lokale ontwikkeling en de woonmarkt. Ook bij dit project staat het water centraal. En dat zorgt voor een waardevolle omgeving om in te wonen, te werken en te ontspannen.”